torsdag 5 november 2015

Börja om från början!

För två dagar sedan lämnade jag in en ansökan om sjukpenning, eftersom min utförsäkringsperiod nu är slut. I dag blev jag uppringd av Mercedes Winnant från Försäkringskassan. Det visade sig att hon jobbar med att handlägga insända läkarintyg, och hon undrade vad syftet var med de två läkarintyg jag sänt in. Jag förklarade att jag just lämnat in ansökan om sjukpenning, men hon kunde inte se att den registrerats ännu. Vi hann nätt och jämt avsluta samtalet förrän jag fick ett SMS från Försäkringskassan som meddelade att min ansökan tagits emot.

Samtalet med Mercedes varade något längre än vad som hade krävts för att förklara syftet med de insända läkarintygen. Jag berättade kort om bakgrunden till min sjukskrivning och om de erfarenheter jag haft av Försäkringskassan den senaste tiden. Hon beklagade att det fungerat så dåligt och gjorde noteringar om detta som hon skulle foga till mitt ärende. Vi kom också överens om att jag skall sända in en sammanställning av den skriftväxling som skett fram till nu, så att hon kan bifoga även denna. All denna information kommer sedan att sändas till min blivande personliga handläggare. Om detta sedan resulterar i att jag får den sjukpenning som jag enligt lagen har rätt till återstår förstås att se.

Jag vill passa på att ge en eloge till Mercedes för ett trevligt och respektfullt bemötande. Jag fick prata till punkt utan att bli avbruten, och behandlades inte vid något tillfälle som en idiot. Tyvärr kan jag inte säga detsamma om de flesta andra tillfällen då jag varit i kontakt med Försäkringskassan. Mercedes, du är ett föredöme för dina kollegor!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar