lördag 21 november 2015

Genchi Genbutsu – Försäkringskassan sparar pengar


Genchi Genbutsu är en nyckelprincip i Toyotas produktionssystem. Det betyder ungefär ”gå och se”, och innebär att man måste gå till den plats arbetet utförs för att fullt ut förstå en situation. Se med egna ögon och ta reda på fakta. Hitta källan till problemen genom att ställa frågan ”Varför?” minst fem gånger.

Jag pratade i dag med min personliga handläggare på Försäkringskassan, Helén Eriksson. Hon meddelade att hon inte kan godkänna läkarintyget från min psykiater för att jag inte träffat honom personligen, utan bara haft kontakt med honom per telefon och e-post. Följden av detta blir att min sjukpenninggrundande inkomst blir noll (0) kronor. Jag får alltså ingen sjukpenning över huvud taget.

Försäkringskassan, i likhet med många andra svenska myndigheter, är influerade av New Public Management. Grundtanken med New Public Management är att allt skall bli effektivare och bättre om man driver myndigheters verksamhet som man driver företag. Jag har skrivit om detta i ett tidigare blogginlägg: Vad säljer Försäkringskassan?

Om Helén Eriksson hade tillämpat Toyotas företagsfilosofi, Genchi Genbutsu, och ställt frågan ”Varför?” minst fem gånger, vilken källa till problemen hade hon då funnit?

Varför #1: Varför har Kjell inte träffat sin psykiater personligen?
Svar #1: Därför att psykiatern finns i Stockholm och Kjell har befunnit sig i Kungälv, och har inte haft tillräckligt med pengar för att bekosta resan till resan till Stockholm.

Varför #2: Varför har Kjell befunnit sig i Kungälv?
Svar #2: Därför att han inte orkade vara kvar i sin bostad i Stockholm.

Varför #3: Varför orkade Kjell inte vara kvar i sin bostad i Stockholm?
Svar #3: På grund av en pågående hyreskonflikt. Kjell hade inte tillräckligt med pengar för att kunna betala hyran. Hyresvärden blev då, inte helt oväntat, irriterad på Kjell. Eftersom Kjells bostad ligger direkt ovanpå hyresvärdens butikslokaler riskerade Kjell att bli påhoppad av hyresvärden varje gång han visade sig utanför lägenheten. På grund av sin utmattningsdepression, så är Kjells stress- och konflikttålighet kraftigt nedsatt. Den stress som orsakades av hyreskonflikten, och risken att bli påhoppad av hyresvärden varje gång han visade sig utanför lägenheten, fick Kjell att må så dåligt att han inte orkade vara kvar i sin bostad i Stockholm.

Varför #4: Varför hade Kjell inte tillräckligt med pengar för att kunna betala hyran?
Svar #4: Därför att hans sjukpenning var för låg.

Varför #5: Varför var Kjells sjukpenning för låg?
Svar #5: Av två anledningar. Dels för att Försäkringskassan fastställt en för låg sjukpenninggrundande inkomst, dels för att Kjells sjukskrivning sedan slutet på januari 2014 minskats från 100 % till 75 % för att han skulle kunna komma igång med arbetet i sitt företag, samtidigt som Skatteverket gjorde det omöjligt för Kjell att komma igång med arbetet i sitt företag genom att dra in hans F-skatt och momsregistrering.

Varför #6: Varför fastställde Försäkringskassan en för låg sjukpenninggrundande inkomst?
Svar #6: Därför att man, i strid med gällande lagstiftning, ignorerade den information som Kjell lämnade i sin ansökan om sjukpenning 2013, och i stället fastställde en sjukpenninggrundande inkomst baserat på uppgifter från Skatteverket om inkomster från korta perioder av arbete, som Kjell utfört mellan långa infektionsperioder. Dessa inkomster betraktades som om de genererats genom heltidsarbete under hela året, utan att ta hänsyn till att Kjell varit sjuk och inte orkat arbeta under större delen av året. Även detta i strid med gällande lagstiftning.

Om Helén Eriksson hade ställt frågan ”Varför?” åtminstone 6 gånger, så hade hon insett att det var Försäkringskassans agerande som var orsaken till att jag inte träffat min psykiater personligen. Jag hade en tid inbokad, men jag kunde inte ta mig dit, för att jag inte hade tillräckligt med pengar för att bekosta resan till resan till Stockholm.

Försäkringskassan bryter mot gällande lagstiftning. Trots upprepade påpekanden vägrar man att rätta till felaktigheter som begåtts. Man vägrar att ens kommentera eller bemöta mina påpekanden, och att besvara mina frågor, det sistnämnda även det ett brott mot gällande lagstiftning. Försäkringskassans bemötande kännetecknas av nonchalans, respektlöshet, arrogans, maktfullkomlighet och prestige. ”Vi struntar i vad du säger, vi struntar i vad lagen säger, vi gör som vi vill, och är du inte nöjd med det, så får du dra oss inför domstol.”

Vid en första anblick kan Försäkringskassan säkert se fördelar med att agera på detta sätt. ”Om vi betalar ut så lite pengar att folk inte har råd att ta sig till läkaren, så kan vi underkänna deras läkarintyg och slipper att betala ut sjukpenning”. Om de lyfter blicken, vidgar sitt perspektiv och ser effekterna på lite längre sikt, så tvingas de snart att inse att den besparing de kan tänkas göra på detta sätt vida överskrids av ökade kostnader som uppstår på andra håll. Fast, det är klart, det är ju en annan budget. Ännu en gång agerar Försäkringskassan Ebberöds bank, och det får långtgående och allvarliga konsekvenser för mig.

Under mer än ett decennium av sjukdom har jag, om och om igen, stött på såväl människor som beteenden som fått mig att tappa tron på vår välfärd. I detta mörker har ett fåtal undantag stått för en liten strimma av ljus i mörkret. Helén Eriksson har varit ett av detta undantag. Hon har åtnjutit ett stort förtroende från min sida, och det har jag också talat om för henne. Jag önskar innerligt att jag skall kunna förmå mig själv att fortsatt känna detta stora förtroende för henne, men i skrivandes stund har jag svårt att se hur detta skall gå till.
                                                                   
**********Inga kommentarer:

Skicka en kommentar