torsdag 12 november 2015

Vad säljer Försäkringskassan?

0771 – 524 524. Det är telefonnumret till Försäkringskassans kundcenter.

Kundcenter? Har Försäkringskassan kunder? Vad är egentligen en kund? Om man rådfrågar Wikipedia får man följande svar:

En kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en vara eller en tjänst från ett företag eller en person.

Köper eller hyr en vara eller tjänst! Vad är det då för varor och tjänster Försäkringskassan erbjuder, och vad kostar de? Om jag inte tycker att priserna på Försäkringskassans varor och tjänster är konkurrenskraftiga, kan jag då vända mig till Försäkringskassans konkurrenter?

Naturligtvis inte. Försäkringskassan är en myndighet, inget företag. Den är en av tre myndigheter som administrerar socialförsäkringen (Socialförsäkringsbalk (2010:110), 2 kap, 2 §). De andra två är Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

I lagtexten används ord som person, enskild, försäkrad m.m. Ordet kund förekommer däremot inte på något ställe i Socialförsäkringsbalken.

Varför använder då Försäkringskassan ordet kund? Svaret står att finna i något som kallas New Public Management. Grundtanken med New Public Management är att allt skall bli effektivare och bättre om man driver myndigheters verksamhet som man driver företag. Wikipedia beskriver det så här:

New Public Management (NPM), på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning, avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet. NPM är en bred term för flera olika managementidéer där många filosofier lånats från den privata sektorn. NPM kom som ett krav på ökad effektivitet på offentlig sektor genom marknadsanpassning av verksamheterna.

Införandet av NPM ledde till att flera modifierade marknadslösningar applicerades inom offentlig sektor. Exempelvis decentralisering av beslutanderätt, interndebiteringssystem, målstyrning, ansvarsutkrävande och upphandling. Brukare och patienter inom systemen och medborgare i möte med offentliga institutioner beskrivs som kunder som konsumerar tjänster.

Så, om du tycker att Försäkringskassan stundom inte fungerar som den borde, så kan det möjligen bero på att man applicerat modifierade marknadslösningar på sin verksamhet och att man betraktar dig som en kund som konsumerar tjänster.

Personligen tycker jag att det är ett hån när Försäkringskassan kallar sjuka människor för kunder.

Försäkringskassan är för övrigt inte det enda området inom offentlig förvaltning. DN-journalisten Maciej Zaremba har skrivit en artikelserie kallad Den olönsamma patienten som beskriver vad som händer när vården leker företag. Jag avser återkomma till detta ämne i kommande blogginlägg.

1 kommentar:

  1. NPM... ett stort kliv mot dum-kapitalismen. Som sjukvården: i år ska vi laga x tusen höftleder (sovjets planekonomi var betydligt smartare) i ett sammelsurium av beställningar, interndebiteringar och neddragningar. Dra-ner-på-personalen-och-bygg-nya-lokaler! är en formel där en mycket stor faktor måste vara att byggföretagen bygger mut-hus hemma hos politiker, tjänstemän och revisorer. Det finns helt enkelt ingen annan förklaring.

    SvaraRadera