onsdag 18 november 2015

Om konsten att ansöka om sjukpenning


I dag blev jag uppringd av Johan Berglind från Försäkringskassan. Han jobbar med att fastställa SGI för företagare. I den ansökan om sjukpenning jag lämnade in nyligen, hade jag hade skrivit att jag vill bli kontaktad av Försäkringskassan innan något beslut fattas, och den här gången lyckades de med att göra som jag bad dem om.

För andra gången i rad lyckades jag bli uppringd av en anställd på Försäkringskassan som bemötte mig på ett respektfullt sätt och lät mig få sagt det jag ville och som inte en enda gång behandlade mig som en idiot. Det här får gärna bli en vana.

Det blev fel förra gången jag ansökte om sjukpenning, och eftersom jag ville undvika samma problem denna gång, hade jag till ansökan bifogat 4 bilagor om totalt 32 sidor. Det var en utförlig beräkning av årsinkomst, en samanställning av journalutdrag från olika vårdcentraler och sjukhus, en sammanställning av fakturor från mitt företag och ett mail från Skatteverket. Dessa bilagor, tillsammans med ansökningsblanketten, hade jag satt ihop med två påsnitar (även kallade änglavingar) för att de inte skulle komma ifrån varandra.

Vad gör man då på försäkringskassan när man får in en sådan ansökan? Jo, det första man gör är att ta bort påsnitarna för att skanna in ansökan. Det kan jag förstå, skannern tycker nog inte om påsnitar. Det som händer härnäst har jag svårare att förstå. Då skannar man ansökningsblanketterna och bilagorna var för sig. Ansökningsblanketten blir ett eget dokument, som skickas iväg direkt, för sig. Bilagorna skannar man in senare, och skickar iväg åt lite olika håll. Hur tänker man då?

Som en konsekvens av detta hade Johan fått en ansökan som inte var komplett. Vissa av bilagorna hade kommit med, någon hittade han ”i ett annat ärende” när jag berättade vad han skulle leta efter och ytterligare en fick jag komplettera med direkt via e-post.

Det är nu tanken börjar svindla. Tänk om... Tänk om jag inte hade skrivit uttryckligen att jag vill bli kontaktad innan beslut fattas. Tänk om min ansökan inte hade hamnat hos en handläggare som Johan, med ambition att göra rätt, i stället för att göra minsta möjliga. Tänk om den skickats vidare för bedömning utan bilagor, och därmed utan fullständig information. Tänk om beslut fattats på bristfälligt underlag. Tänk om beslutet blivit felaktigt. Tänk om jag blivit tvungen att begära omprövning den här gången också. Tänk om handläggaren som ansvarat för omprövningen inte hade bekvämat sig med att läsa igenom all information den här gången heller. Tänk om samma handläggare hade satt prestigen i främsta rummet och envetet hävdat att han eller hon inte gjort något fel. Tänk om samma handläggare sagt att om jag inte är nöjd, så får jag överklaga till Förvaltningsrätten. Tänk om... Men, sådant kan väl ändå inte hända i verkligheten?

Nu hamnade min ansökan lyckligtvis hos Johan, så nu är den komplett. Alla delarna har lyckligt återförenats!

När väl ansökan kompletterats hade Johan och jag en intressant diskussion om hur man skall beräkna årsinkomst för företagare, och vad lagen säger på området. I allt väsentligt var vi eniga, men tyvärr verkar det som om Försäkringskassans har etablerat riktlinjer som inte i alla delar följer lagen. Johan skulle forska lite mer i saken och återkomma.

Nu skall ansökan processas vidare. Först skall Johan kontakta min personliga handläggare, Helén Eriksson. Om de gemensamt kommer fram till att jag har varit arbetsoförmögen utan uppehåll, så har jag rätt att behålla min gamla sjukpenninggrundande inkomst. Eftersom jag varit sjukskriven utan uppehåll borde det inte vara något problem.

Här uppstår dock ett ”intressant” fenomen. Trots att jag lämnat in utförliga underlag för att kunna beräkna en korrekt årsinkomst, så kan Johan inte utgå från dessa när han fastställer min sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringskassans riktlinjer säger nämligen att han måste fastställa den till densamma som innan. Att denna fastsällts på ett felaktigt sätt, helt utan stöd i lagen, får han inte ta hänsyn till. I stället måste han skicka ursprungsärendet till omprövning ännu en gång. En tredje handläggare måste alltså blandas in.

Nu fasar jag för att det skall bli fel igen, och att mitt ärende ännu en gång skall hamna hos någon prestigebunden handläggare som aldrig gör några fel, och som under alla förhållanden aldrig skulle kunna tänka sig att frivilligt rätta några fel, om några sådana ändå på något oförklarligt sätt skulle uppstå. Men, sådant kan väl ändå inte hända i verkligheten?

Nu är spänningen olidlig. Utfallet kan variera från att jag anses ha 0 kronor som sjukpenninggrundande inkomst, och därmed inte får någon sjukpenning alls, till att jag får full sjukpenning, baserad på maximal sjukpenningrundande inkomst, inklusive retroaktiv utbetalning av mellanskillnaden från första ersättningsdagen. Någonting säger mig att den stress och oro jag känner över detta inte gynnar min återhämtning från den utmattningsdepression jag kämpar mot.

Avslutningsvis några tips och råd till er som skall söka sjukpenning:

·         Se till att fylla i ansökan så noggrant som det bara är möjligt
·         Läs igenom aktuella lagar, framför allt Socialförsäkringsbalken
·         Skriv i ansökan att du vill bli kontaktad innan beslut fattas
·         Lämna bilagor med kompletterande information om det finns någon sådan
·         Ring och kontrollera att Försäkringskassan har mottagit ansökan
·         Ring och fråga om du har blivit tilldelad en handläggare
·         Ring handläggaren och försäkra dig om att ansökan är komplett
·         Försäkra dig om att handläggaren läst hela ansökan, inklusive eventuella bilagor
·         Begär förhandsbesked och be handläggaren motivera fattade beslut
·         Om du inte är nöjd med beslutet, se till att begära omprövning inom två (2) månader
·         Stå på dig om du vet att du har rätt

2 kommentarer:

  1. Alla handlingar som man lämnar in registreras , alla samtal , mejl och besök man gör registreras och visar när var och vem som tagit emot och handlagt ! För att få ut allt på print så går man till ett service kontor och begär att få en utökad skärm print på sig det är som en dagbok för allt man gjort ! /MadLex

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack för tipset Seppo, det skall jag göra!

      Radera